Fundacja Flow The Way powstała w 2020 roku i realizuje swoje cele poprzez:

 • Zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia duchowego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,
 • Propagowanie i promowanie wiedzy o przestrzeni bioenergetycznej otaczającej świat fizyczny
  Pomoc i pośredniczenie w umacnianiu pokoju, harmonii i miłości pomiędzy państwami, narodami, nacjami i wszystkimi ludźmi,
 • Wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości ciała i umysłu człowieka, a w szczególności zdolności  duchowych i paranormalnych,
 • Propagowanie ideałów dobra, miłości, czystości i wybaczenia,
 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie grupowych i indywidualnych działań z tego zakresu,
 • Propagowanie ekologii, rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych, ekologicznego budownictwa, ochrony środowiska, rozwoju ekologicznej bazy turystycznej, energii odnawialnej,
 • Uczestniczenia w formowaniu doskonałego społeczeństwa, bazującego na zasadach wysokiej duchowości i sprawiedliwości,
 • Wspomaganie ludzi w rozwiązywaniu  problemów ekologicznych ,
 • Promowanie ochrony zdrowia, rozwoju i kształtowania kultury fizycznej i sportu,
 • Prowadzenie działań z zakresu pomocy psychologicznej, mentoringowej i coachingowej w zakresie doradztwa życiowego, duchowości, przedsiębiorczości, finansów, kryzysów rozwojowych i życiowych
 • Promowanie działań i postaw prozdrowotnych, naturoterapii, ziołolecznictwa, bioenergoterapii, naturalnych metod uzdrawiania
 • Promowanie nowych form pomocy terapeutycznej i konsultacji, między innymi przez Internet;
 • Organizowanie i finansowanie:

– konferencji, seminariów, warsztatów, konsultacji, kursów i szkoleń edukacyjnych związanych z celami Fundacji,

– edukacji w zakresie turystyki ekologicznej, budownictwa ekologicznego, energii odnawialnej i ekologii,

 • Działalność charytatywną,
 • Wydawanie publikacji non-profit – periodycznych i nieperiodycznych związanych z działalnością i celami Fundacji,
 • Produkcja filmów i nagrań video promujących działania Fundacji oraz jako działalność edukacyjna i szkoleniowa w tej formie,
 • Współpraca z organami UE, instytucjami państwowymi oraz organizacjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji
 • Pomoc organizacyjna i prawna w tworzeniu wspólnych polsko-zagranicznych przedsięwzięć dotyczących w/w punktów.

FUNDACJA FLOW THE WAY

ul. Hanasiewicza 19. lok. 9

35-103 Rzeszów/ Poland

NIP: 8133845166, REGON: 387188943, KRS: 0000863092

mBank S.A. – kod SWIFT: BREXPLPWMBK

Rachunek bankowy PLN: PL 51 1140 2004 0000 3402 8088 3507

Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.