Polityka Prywatności i Ciasteczka

Cześć, dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w
Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu
internetowego www.elasewerniak.pl
Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest Fundacja Flow The Way.
Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został
podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z
nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@elasewerniak.pl.

1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Flow The Way.

2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich

danych osobowych?
W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu
inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach
związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem
e-mail kontakt@elasewerniak.pl.

3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
imię i nazwisko
adres e-mail
dane zawarte w korespondencji e-mail
informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych
adres zamieszkania
adres wykonywania działalności gospodarczej
numer NIP
numer telefonu
szczegóły składanych zamówień
numer rachunku bankowego
adres IP
przybliżona lokalizacja
statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami
wizerunek lub avatar
treść komentarzy / opinii dodanych na stronie
Powyżej wymieniliśmy konkretne informacje. Natomiast w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności
odnajdziesz kategorie danych osobowych przyporządkowane do poszczególnych celów przetwarzania.
Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z
naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:
informacje o Twoim urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej
identyfikator użytkownika (user-ID)
adres IP podlegający skróceniu i anonimizacji
data odwiedzin strony
przeglądane podstrony
czas spędzony na stronie
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami
kliknięcia myszką lub dotknięcia ekranu
kliknięcia w poszczególne linki
źródło, z którego przechodzisz do strony
przedział wieku, w którym się znajdujesz
Twoja płeć
Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości
Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci
Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”
Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie
pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy
na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym
został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe
wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.
Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z
Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi
gromadzących Informacje Anonimowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do
konkretnych osób. Co więcej, do informacji gromadzonych przez część narzędzi w ogóle nie mamy dostępu, jako że
interesuje nas wyłącznie prawidłowe działanie funkcji zapewnianej przez dane narzędzie, a nie informacje przez nie
gromadzone. Przykładowo, określona wtyczka może gromadzić jakieś informacje, ale nie są one nam w żaden
sposób udostępniane, a my nie jesteśmy tymi informacjami w ogóle zainteresowani, ponieważ interesuje nas
wyłącznie by dana funkcjonalność wtyczki (np. przesłanie formy newsletterowej) po prostu działała.
Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnienie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności
dostępnych na stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych
oraz marketingowych, takich jak ustawianie i targetowanie reklam.
Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, Informacje
Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz
polityk prywatności.
Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i
ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed
oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach,
witrynach i aplikacjach.
Narzędzia, z których korzystamy, a które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych zostały wymienione w
załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
rejestrujesz konto użytkownika
składasz zamówienie
przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy
zapisujesz się do newslettera
dodajesz komentarz lub opinię o produkcie
kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami
publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych
W załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności przyporządkowaliśmy źródło pozyskania danych do każdego z
celów przetwarzania.
Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których
korzystamy:
mechanizm strony gromadzi Twój adres IP
mechanizm systemu newsletterowego gromadzi Twój adres IP oraz informacje na temat Twojej aktywności w
odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki
itp.
narzędzia zewnętrzne wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności gromadzą Informacje
Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach strony

5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi
procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się
stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich
danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@elasewerniak.pl

6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz
te informacje w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności. Większość danych usuwanych jest po upływie
terminu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle
obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku
konsumentów 6 lat).

8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez
podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze
dostawcy oprogramowania chmurowego, w którym dochodzi do przetwarzania danych
biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach
podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli
prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe
pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego
dostępu
Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu
tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu
do Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty,
sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.
Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają
się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.
Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które
gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich
gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i
politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub

organizacji międzynarodowych?
Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw
trzecich.
Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują
dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych
narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności
przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
Narzędzia, które wiążę się z przekazywaniem danych do państw trzecich:
system newsletterowy
Do państw trzecich przekazywane są następujące informacje:
dane newsletterowe
dane zawarte w korespondencji e-mail
Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje
Anonimowe. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na
poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji
serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób

zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych
w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ
nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.
Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o
wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię
zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy
behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z
możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.
Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą
znajdować się na całym świecie.

11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem

Twoich danych osobowych?
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz
żądać, abyśmy je usunęli),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy
nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która
Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są
nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń),
prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie
umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z
prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane
powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy
przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat
posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres
kontakt@elasewerniak.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco
przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze,
tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub
systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być
zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą
uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej
zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają
nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do
prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają
zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej
wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji
dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu
innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów
społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla
Ciebie niedostępne.

14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować
wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili
możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli
nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i
pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego
trybu.
Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (
https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe
oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.
Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w
szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/,
www.networkadvertising.org/choices).
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji
dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu
innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów
społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą
być dla Ciebie niedostępne.

15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych
mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie.
W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na cookies.

16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich związane z narzędziami
wymienionymi w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności. Poszczególne narzędzia mogą wykorzystywać
więcej niż jeden plik cookies, ale odstąpiliśmy od ich szczegółowego listowania, nie chcąc przytłaczać Cię
nadmiarem informacji i wychodząc z założenia, że bardziej czytelne będzie dla Ciebie posługiwanie się listą narzędzi
wraz z określeniem celów korzystania z tych narzędzi niż wymienianie wszystkich technicznie funkcjonujących w
obrębie poszczególnych narzędzi plików cookies.
Odstąpiliśmy również od wskazywania zakresu gromadzonych w plikach cookies informacji w odniesieniu do
każdego wykorzystywanego narzędzia, biorąc pod uwagę, że każde narzędzie gromadzi informacje związane z
Twoją charakterystyką i zachowaniami podejmowanymi w ramach naszej strony internetowej. W tym zakresie
mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy wcześniej w ramach niniejszej polityki
prywatności.
Znając wymogi kreowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odstąpiliśmy mimo wszystko od
wskazywania żywotności plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne narzędzia. Chcąc określić rzetelnie
żywotność każdego pliku cookies musielibyśmy przytłoczyć Cię nadmiarem informacji, który w jakikolwiek sposób
nie realizowałby zasady przejrzystości i czytelności kierowanych do Ciebie informacji. Ponadto, żywotność plików
cookies może podlegać na tyle aktywnym zmianom po stronie dostawców narzędzi, że nie jesteśmy w stanie
sprawować nad tym rzetelnej kontroli. Odstępując od określania żywotności cookies, przypominamy, że jedyną
opcją realnej kontroli czasu przechowywania informacji w plikach cookies jest zarządzanie plikami cookies
bezpośrednio przez Ciebie. Z poziomu swojej przeglądarki internetowej w dowolnej chwili możesz usuwać pliki
cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.
W tym miejscu jeszcze raz chcemy podkreślić, że w ramach plików cookies nie mamy dostępu do informacji, które
pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o
których wspominaliśmy w ramach niniejszej polityki prywatności.
Co więcej, o ile w przypadku narzędzi statystycznych i marketingowych możemy przeglądać różnego rodzaju
raporty generowane na podstawie Informacji Anonimowych, o tyle w odniesieniu do pozostałych narzędzi nie
uzyskujemy nawet jakiegokolwiek dostępu do gromadzonych w plikach cookies informacji, będąc zainteresowanymi
wyłącznie tym czy funkcje danego narzędzia, dla których narzędzie zostało zainstalowane, działają prawidłowo w
ramach naszej strony.

17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach

naszego serwisu?
Tak, korzystamy z narzędzi, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej
stronie. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z narzędzi reklamowych, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup
docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania
podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej
polityki prywatności.
§ 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania
poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody
zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją
prywatnością.
ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej
wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery
dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
tryb incognito w przeglądarce internetowej
ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com
ustawienia po stronie dostawców narzędzi zewnętrznych (linki do ustawień zostały zebrane w ramach
załącznika nr 2 do niniejszej polityki prywatności)

20: Czym są logi serwera?

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde
zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są
wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie
pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak
najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć
się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres kontakt@elasewerniak.pl.

22: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po
stronie naszego serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, o
każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość.
Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od 2023-05-21
Załącznik nr 1 – cele przetwarzania danych osobowych
Cel
przetwarzania
Podstawa
prawna
przetwarzania
Kategorie
przetwarzanych
danych
Okres
przechowywania
danych
Źródło
pozyskania
danych
Obsługa konta
użytkownika
Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO – zawarcie i
wykonanie umowy
o świadczenie
usługi drogą
elektroniczną w
postaci konta
użytkownika
Dane identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Do czasu upływu
terminu
przedawnienia
roszczeń
związanych z
umową o
świadczenie usługi
drogą
elektroniczną (z
uwagi na odrębny
cel archiwizacyjny
wymieniony
poniżej).
Formularz
rejestracji konta
użytkownika.
Obsługa
zamówienia
Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO – zawarcie i
wykonanie umowy
zawieranej w
wyniku złożenia
zamówienia.
Dane identyfikacyjne.
Dane
kontaktowe.Szczegóły
zamówienia.
Do czasu upływu
terminu
przedawnienia
roszczeń
związanych z
umową zawartą w
wyniku złożenia
zamówienia (z
uwagi na odrębny
cel archiwizacyjny
wymieniony
poniżej).
Formularz
zamówienia.
Cel
przetwarzania
Podstawaprawna
przetwarzania
Kategorie
przetwarzanych
danych
Okres
przechowywania
danych
Źródło
pozyskania
danych
Obsługa
reklamacji
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
obsłudze
procedury
reklamacyjnej.
Dane identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegóły reklamacji.
Do czasu upływu
terminu
przedawnienia
roszczeń
związanych z
reklamacją.
Reklamacja.
Obsługa
odstąpienia od
umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
obsłudze
procedury
odstąpienia od
umowy.
Dane identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Do czasu upływu
terminu, przez jaki
przepisy prawa
nakazują
przechowywać
dokumentację
księgową
(oświadczenie o
odstąpieniu od
umowy jest do niej
włączane).
Oświadczenie o
odstąpieniu od
umowy.
Księgowość
Art. 6 ust. 1 lit. c w
zw. z właściwymi
przepisami prawa
podatkowego –
realizacja
obowiązków
podatkowych.
Dane identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegóły faktur.
Do czasu upływu
terminu, przez jaki
przepisy prawa
nakazują
przechowywać
dokumentację
księgową.
Formularz
zamówienia lub
formularz
odstąpienia od
umowy.
Archiwum
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
zabezpieczeniu
danych na
potrzeby ustalenia,
obrony lub
dochodzenia
roszczeń oraz na
potrzeby
wykazania
przestrzegania
obowiązków
wynikających z
RODO.
Dane o różnym
zakresie, w zależności
od tego, jakie dane
do nas trafiły i jaki
zakres danych
uzasadniony jest pod
kątem archiwalnym.
Do czasu upływu
terminu
przedawnienia
roszczeń lub
przedawnienia
naszej
odpowiedzialności
związanej z
ochroną danych
osobowych.
Wszystkie
formularze służące
do przekazywania
danych.
Cel
przetwarzania
Podstawaprawna
przetwarzania
Kategorie
przetwarzanych
danych
Okres
przechowywania
danych
Źródło
pozyskania
danych
Obsługa
newslettera
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
wysyłce
wiadomości po
odebraniu
uprzedniej zgody
na otrzymywanie
newslettera.
Dane identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Informacje
statystyczne
związane z
wysyłanymi
wiadomościami.
Do czasu upływu
terminu
przedawnienia
roszczeń
związanych z
wysyłaniem
newslettera lub
przedawnienia
naszej
odpowiedzialności
związanej z
ochroną danych
osobowych.
Formularz zapisu
do newslettera.
Obsługa
komentarzy /
opinii
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
publikacji
komentarza / opinii
po uprzednim jego
przesłaniu przez
użytkownika.
Dane identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegóły
komentarza / opinii.
Do czasu usunięcia
komentarza /
opinii.
Formularz dodania
komentarza /
opinii.
Obsługa
korespondencji
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
wymianie
korespondencji z
użytkownikiem
oraz jej
ewentualnej
archiwizacji.
Dane identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegóły
korespondencji.
Niemożliwy do
jednoznacznego
ustalenia. Część
korespondencji
może podlegać
bieżącemu
usuwaniu, a część
archiwizacji, jeżeli
uznamy, że istnieje
potrzeba jej
przechowywania, w
szczególności z
uwagi na
zapewnienie
możliwości
odtworzenia jej
przebiegu w
przyszłości.
Formularz
kontaktowy.
Przychodząca
wiadomość.
Cel
przetwarzania
Podstawaprawna
przetwarzania
Kategorie
przetwarzanych
danych
Okres
przechowywania
danych
Źródło
pozyskania
danych
Obsługa mediów
społecznościowych
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
obsłudze profilów
w mediach
społecznościowych.
Dane widocznie
publicznie w profilu
użytkownika w
serwisie
społecznościowym.
Szczegóły interakcji z
użytkownikiem w
ramach profilów w
mediach
społecznościowych.
Do czasu usunięcia
danych przez
użytkownika z
serwisu
społecznościowego.
Profile w mediach
społecznościowych.
Treści publikowane
przez użytkownika
w mediach
społecznościowych.
Tworzenie grup
odbiorców reklam
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
tworzeniu grup
odbiorców w
systemach
reklamowych na
podstawie list
użytkowników, list
zamówień i list
mailingowych.
Adres e-mail.
Dane osobowe
usuwane przez
system reklamowy
niezwłocznie po
zakończeniu
procesu
dopasowania w
ramach tworzenia
grupy odbiorców.
Stworzona grupa
odbiorców nie
zawiera informacji
o charakterze
danych osobowych.
Formularz
rejestracji konta
użytkownika.
Formularz
zamówienia.
Formularz zapisu
do newslettera.
Analiza i
statystyka
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
tworzeniu,
przeglądaniu i
analizowaniu
statystyk
związanych z
aktywnością
użytkowników na
stronie w celu
wyciągania
wniosków
pozwalających na
późniejszą
optymalizację
strony
internetowej.
Informacje
Anonimowe
(szczegóły omówione
w ramach definicji
Informacji
Anonimowych
zawartej w polityce
prywatności)
Do czasu ustania
przydatności lub
wniesienia
sprzeciwu.
Kod śledzący
osadzony na
stronie.
Cel
przetwarzania
Podstawaprawna
przetwarzania
Kategorie
przetwarzanych
danych
Okres
przechowywania
danych
Źródło
pozyskania
danych
Marketing własny
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawnie
uzasadniony
interes realizowany
przez
administratora
polegający na
pomiarowaniu i
targetowaniu
reklam w ramach
marketingu
własnych
produktów lub
usług.
Informacje
Anonimowe
(szczegóły omówione
w ramach definicji
Informacji
Anonimowych
zawartej w polityce
prywatności)
Do czasu ustania
przydatności lub
wniesienia
sprzeciwu.
Kod śledzący
osadzony na
stronie.
Załącznik nr 2 – wykaz narzędzi zewnętrznych
Narzędzie Dostawca Cel wykorzystania Wyjaśnienia
dostawcy
Ustawienia
dostawcy
Google
Analytics Google LLC
Analiza i statystyka związana z
zachowaniami osób odwiedzającymi
stronę internetową.
Zobacz Zobacz
Google Ads Google LLC Pomiarowanie i targetowanie reklam. Zobacz Zobacz
YouTube Google LLC Osadzenie materiałów wideo z serwisu
YouTube. Zobacz Zobacz
Meta Pixel
Meta
Platforms,
Inc.
Pomiarowanie i targetowanie reklam. Zobacz Zobacz
Facebook
Connect
Meta
Platforms,
Inc.
Zapewnianie funkcji
społecznościowych. Zobacz Zobacz
MailerLite MailerLite
Limited
Osadzanie form zapisu do newslettera i
mierzenie efektywności tych form. Zobacz Brak

Scroll to Top